U DESPOTOVCU počela sa radom jedna od najmodernijih kotlarnica na biomasu !!!

  • Izvor: Gradskevest.com

13/11/2020

Despotovac- Dana 09.11.2020. godine izvršena je primopredaja izvedenih radova na izgradnji gradske kotlarnice na drvnu sečku sa pripadajućim toplovodom i podstanicama. 


Primopredaji radova su, pored predstavnika Opštine Despotovac i stručnog nadzora, prisustvovali i inženjeri koji su vršili nadzor u ime Кancelarije za upravljenje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije koja je i finansirala izgradnju ovog sistema čija je vrednost 210 miliona dinara.

Radovi su pored rekonstrukcije i dogradnje kotlarnice, obuhvatili i izgradnju toplovodne mreže dužine 1 kilometar kao i ugradnju 5 toplotne podstanice. Na gradsku kotlarnicu priključeni su sledeći javni objekti u Despotovcu: Tehnička škola, Predškolska ustanova „Rada Miljković“, OŠ „Despot Stefan Visoki“ sa gradskom halom sportova, Кomunalno-stambeno preduzeće „Stan“, Poreska uprava, Opština Despotovac, Narodna biblioteka „Resavska Škola“ i Dom zdravlja.


Zahvaljujući naporima predsednika Opštine Nikole Nikolića, predsednika Skupštine Opštine doktora Zlatka Marjanovića, pomoćnika predsednika Opštine Nikole Miloševića i timu ljudi koji su učestvovali u realizaciji ovako značajnog projekta, Despotovac je dobio kotlarnicu na drvnu sečku, prvu ovog tipa u Centralnoj Srbiji, koja će se koristiti za zagrevanje javnih objekata. 

S obzirom na to da poseduje najmoderniju i potpuno automatizovanu opremu (kotlovi, dimnjaci, sistem za distribuciju toplotne energije i podstanice…) očekuje se daleko kvalitetnije grejanje u svim objektima koji su povezani na ovaj sistem, uz projektovanu uštedu na energentu za 30-40% u odnosu na potrošnju koju su ovi objekti imali u dosadašnjem periodu.


Pored kvalitetnije isporuke toplotne energije i uštede na energentu smanjenje zagađenja je bio najznačajni cilj. Imajući u vidu da su Tehnička škola, PU „Rada Miljković“ i Dom zdravlja imali kotlarnice na ugalj, a kotlarnice u КSP „Stan“ i OŠ „Despot Stefan Visoki“ za grejanje koristili mazut, nije teško zaključiti da će se, „gašenjem ovih 5 dimnjaka“ i prelaskom na obnovljiv izvor energije, u Despotovcu mnogo lakše disati. 

Zahvaljujući visokom stepenu iskorišćenja kotlova kao i filterima kojima su opremljeni dimnjaci u ovoj kotlarnici, emisija štetnih gasova će u narednom periodu biti nekoliko stotina puta manja nego prethodnih godina. U prilog ovome ide i činjenica da se ovakve kotlarnice grade i u gradovima Austrije, Nemačke i Slovenije.

VESTI GRADA DESPOTOVAC