Impressum

Naš  portal čine mladi ljudi koji žele da  pruže korisne informacije svim posetiocima portala, bez ikakve finansijske pomoći,(iskljucivo volonterski rad) saradjujući sa  svim nacionlanim, regionalnim i naravno lokalnim medijima na obostranu korist.

Informacije na našem portalu su većinom autorske, ali  i preuzete sa drugih medija sa kojima naš portal saradjuje, naravno uz njihovu saglasnost o prenošenju informacija uz obavezno navodjenje  izvora. 

 Gl.urednik portala:

Sasa Prokić-Proka

Zamenik gl . urednika 

Ž. Prokić

Dopisnik Topola : Filip Marković 

Dopinik Paraćin :  D.S.

Dopisnik Despotovac : K. Š.

Dopisnik Svilajnac : O.S

Dopisnik Šabac : D.M.

SPONZOR POSLEDNJEG TEKSTA