Počinje plaćanje poreza na imovinu za DRUGO tromesečje za 2022. godinu

PR tekst JOŠ NIJE KASNO – UPIS JE U TOKU !

Izvor: Opština Svilajnac

Obaveštavaju se poreski obveznici i to: obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige (fizička lica) kao i obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige da, u skladu sa članom 39. i 39v. Zakona o porezima na imovinu dana 16.05.2022. godine dospevaju za plaćanje obaveze za DRUGO tromesečje po osnovu poreza na imovinu za 2022. godinu.

Pozivaju se građani, preduzetnici i pravna lica da dospele obaveze izmire u zakonskom roku kako bi izbegli zaračunavanje kamate.
Obaveštavaju se građani da u svakom trenutku svoje poreske obaveze mogu proveriti na portalu Jedinstvenog informacionog sistema (https://lpa.gov.rs) i da se registacija korisnika, kao i izdavanje neophodnih parametara za pristup portalu LPA vrši se u prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Svilajnac.

Kontakt Lokalne poreske administracije:
035/312-010 lokal 123,124,144,152,153,155.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

EKONOMIJA VESTI GRADA VESTI GRADA SVILAJNAC