Reka Resava postaje kolektor !!!

23/09/2020

Reka Resava koja je nekada bila bistra kao suza, sada postaje kanalizacioni kolektor.


Ona koja je imala  jata riba i na čijim su obalama meštani Opštine provodili leta, sada je puna otpadnih voda i ostalog smeća.

Turistički kompleks Lisine koji posećuju stotine hiljada ljudi nema regulisano prečišćavanje otpadnih voda, već se to uglavnom izliva u Resavu.

Isti je slučaj i sa nizvodnim naseljima od Lisina (Strmosten, Jelovac, Vodna, Stenjevac, Dvorište i Bukovac) čije se vode takođe izlivaju direktno u reku.


Ako tome dodamo i Kovilovaču, onda je slika kompletna, Resavi nema spasa,polako umire.

Kakvi smo mi to ljudi, šta ostavljamo pokolenjima koja će doći, postali smo konformisti i sebičnjaci bez trunke srama i odgovornosti.

Uništavamo ono što nam je priroda podarila,što bi trebali da čuvamo i unapređujemo, zbog nas i generacija koje će doći!

VESTI GRADA DESPOTOVAC