SENZORNA SOBA u okviru projekta „Poboljšanje terapijskih usluga za decu i mlade sa poteškoćama u razvoju na teritoriji opštine Svilajnac“ radi u Svilajncu !!!

  • Izvor: Centar za brigu o porodici „SVILAJNAC“

23/09/2020

Opština Svilajnac u saradnji sa Centrom za brigu o porodici „SVILAJNAC“ sprovodi projekat „Poboljšanje terapijskih usluga za decu i mlade sa poteškoćama u razvoju na teritoriji opštine Svilajnac“ koji se realizuje u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapredjenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swisspro Program“ , koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi Kancelarija za Ujedinjene nacije za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.


trong>Projekat ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za decu i mlade od 4 do 26 godina starosti sa teškoćama u razvoju.
Ovim projektom se dosadašnji savetodavno-terapijski rad, koji se realizuje u prostorijama Centra za brigu o porodici, unapredjuje postavljanjem asistivne opreme za senzornu sobu. Senzorna soba je namenjena radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju, pre svega sa decom iz autističnog spektra, decom sa senzornim oštećenjima, smetnjama u mentalnom i govorno- jezičkom razvoju, smetnjama u učenju i problemima u ponašanju.


Obučeni terapeuti, logoped, psiholog i fizioterapeut, sprovode tretman kroz igru, a sve u cilju razvijanja senzornih veština potrebnih za život. Smirujuća atmosfera kroz svetlosne i zvučne efekte, korisnicima omogućava poboljšanje koordinacije pokreta, deluje opuštajuće na decu koja su stalno u pokretu ili imaju burne reakcije na spoljašnje okruženje, dok usmerava pažnju neaktivne dece i poboljšava koncentraciju u učenju.
„Centar u saradnji sa Centrom za socijalni rad „Svilajnac“ već poseduje bazu podataka dece i mladih sa poteškoćama u razvoju, ali ovim putem bih pozvala i roditelje dece koji nisu korisnici usluga, a smatraju da im može biti od koristi, da se jave u prostorije Centra za brigu o porodici i nakon početne procene uključe decu kojoj je potrebna dodatna podrška uz terapijske usluge“, izjavila je Ivana Petrović, direktor Centra za brigu o porodici „SVILAJNAC“.

EKONOMIJA VESTI GRADA SVILAJNAC