NA TERITORIJI OPŠTINE DESPOTOVAC najavljena rekonstrukcija državnih puteva !!!

  • Izvor: gradskevesti.com

24/02/2021

U jučerašnjem gostovanju u jutarnjem programu, v.d. direktora JP „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak izneo je planove ovog preduzeća za 2021. godinu. 


trong>Ono što nas posebno raduje je rekonstrukcija državnih puteva koji opštinu Despotovac povezuju sa drugim opštinama odnosno sa autoputom, i to deonice: Medveđa-Svilajnac u dužini od 14.8 kilometara i Despotovac-Ćuprija u dužini od 21 kilometar.

Dugogodišnjim zalaganjem Lokalne samouprave i odličnom saradnjom sa JP „Putevi Srbije“ izrađena je projektna dokumentacija za ova dva pomenuta pravca. Posle značajnih radova na državnim putevima u 2017. godini, kada je rekonstruisana deonica od mosta kralja Aleksandra do manastira Manasija i deonica Despotovac-Medveđa, nastavljena je inicijativa da se deonica Despotovac-Markovac u potpunosti rekonstruiše, a Despotovac sa autoputem poveže novim, rekonstruisanim, putem.

Krajem 2019. i početkom 2020. godine rekonstruisana je deonica Svilajnac-Markovac, a po najavi u ovoj godini će se izvoditi radovi na, za nas najbitnojoj deonici, Medveđa-Svilajnac u dužini od 14.8 kilometara.


Aktivnim učešćem Lokalne samouprave u izradi projektne dokumentacije obezbeđeno je da se u potpunosti unapredi bezbednost saobraćaja kroz Medveđu. Pa je tako predviđena izgradnja trotoara kroz naseljeno mesto, rešavanje pitanja odvođenja atmosferskih voda, kao i uređenje i opremanje prelaza ispred škole u centru sela, sa posebnim akcentom na bezbednost učenika.

Druga, ništa manje bitna, trasa čija se rekontsrukcija takođe planira ove godine je Despotovac-Ćuprija u dužini od 21 kilometar. Pored izuzetne važnosti kao pravac koji nas vodi kao autoputu za jug zemlje izuzetan je značaj da je ovo put ka najbližem bolničkom centru u Ćupriji.

Ovim projektom, pored rekonstrukcije kolovoza, planirana je i izgradnja trotoara u ulici Stevana Sinđelića, od ulice Sveza Boraca do izlaza iz grada, kao i uređenje par autobuskih stajališta. Paraleleno sa ovim radovima trebalo bi da se izvede i mreža fekalna kanalizacije u ovod delu grada, za šta je opština Despotovac već izradila projektnu dokumentaciju, a na čije izvođenje se čeka početak rekonstrkcije ovog putnog pravca.

Pored ove dve deonice, čija je rekonstrukcija najavljena ove godine, u saradnji opštine i JP „Putevi Srbije“ izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju putnih pravaca Vodna-Resavska pećina, kao i Vodna-Krupaja. Počelo se i sa izradom projektne dokumentacije za pravce Medveđa-Jagodina i Dvorište-Resavica-Senje, pa se sa pravom nadamo da će za 3-5 godina putna mreža državnih puteva na teritoriji opštine Despotovac biti u potpunosti rekonstruisana.

Link emisije gde Drobnjak najavljuje (od 10.minuta možete pogledati izjavu vezanu za opštinu Despotovac): https://www.youtube.com/watch?v=1RodI1a_77U

VESTI GRADA DESPOTOVAC