Zakazana šesta redovna sednica Skupštine opštine Topola za subotu 27.februar !!!

  • Autor i foto : Dragana Marinković

24/02/2021

Topola- Za subotu 27.2.2021, sa početkom u 9h, predsednik SO Topola Miodrag Milovanović je zakazao redovnu sednicu Skupštine opštine Topola.Za sednicu predlaže sledeći dnevni red:

to : Dragana Marinković

Usvajanje Zapisnika o radu 5. sednice Skupštine opštine Topola.1.Predlog Odluke o prestanku mandata u Skupštini opštine Topola odborniku Zoranu Matić iz sela Topole-Mitrovčić2.Predlog Odbora za administrativno-mandatna pitanja i donošenja Odluke o potvrđivanju mandata Nikoli Mijailovic iz Vojkovaca 3.Davanje svečane izjave-polaganje zakletve4.Predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom sa teritorije opštine Topola 5.Predlog Odluke o izmeni Odluke o naknadama troškova odbornika SO-e, članovima Opštinskog veća opštine Topola i radnih tela koje obrazuje SO-e Topola i predsednik Opštine 6.Donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja


Donošenje Rešenja o razrešenju člana Opštinskog veća 8.Izbor člana Opštinskog veća opštine Topola 9.Donošenje Rešenja o razrešenju Zamenika predsednika opštine Topola 10.Izbor Zamenika predsednika opštine Topola 11.Polaganje zakletve Zamenika predsednika opštine Topola 12 Odbornička pitanja i odgovori.Sednica će se održati u sali bioskopa u Topoli.

VESTI GRADA TOPOLA