Centar za samostalni život Čačak pruža uslugu personalne asistencije za 17 osoba sa invaliditetom !!!

  • Autor: Ljubica Sokić

22/09/2018

[views]

Čačak-Trenutno grad Čačak finansira uslugu personalne asistencije za 17 osoba sa invaliditetom, uslugu pruža Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, izjavila je predsednica Dragana Maksimović.

trong>Prema njenim rečima, Centar za samostalni život Čačak ima 40 članova i zbog teške zapošljivosti konkuriše za Javne radove i već godinama zapošljava oko 10 OSI.

„U toku su Javni radovi RADOM PROTIV PREDRASUDA, traju do kraja septembra i zaposlili smo devet osoba sa invaliditetom“, precizirala je predsednica.

Ona je dodala da poslednjem zvaničnom popisu stanovništva, grad Čačak ima 7.785 osoba sa invaliditetom i 1.387 osoba čiji je invaliditet nepoznat, ukupno 9.172 lica, odnosno skoro oko 8% u odnosu na ukupan broj stanovnika.

„Od tog broja 3.908 je muškaraca, a 5.264 su žene. Prosečna starost osoba sa invaliditetom je 68,26 godina, a kod osoba sa invaliditetom čiji je status invaliditeta nepoznat je 41,71 godina„, kaže Maksimović.

Prema popisu sprovedenom 2011.godine, nastavlja priču, populacija osoba sa invaliditetom starija od 65 godina dominira u ukupnom broju osoba sa invaliditetom sa 56,26%. Odrasle osobe sa invaliditetom od 30 – 64 godine čine 36,33% ukupne populacije osoba sa invaliditetom, a dece i mladih do 29 godina starosti je 7,39%, ističe predsednica.

„Prema podacima NSZ Filijale Čačak na dan 30.09.2016.godine je bilo uposleno na području Moravičkog okruga 494 osobe sa invaliditetom , odnosno, 211 žena“,precizirala je Maksimović dodajući da je u istom periodu u gradu na Moravi posao obavljalo 253 lica sa nekom vrstom invaliditeta, od čega 114 osoba ženskog pola.

Inače, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom je organizacija koja promoviše filozofiju samostalnog života i potencijale osoba sa invaliditetom, socijalni pristup invalidnosti i zagovara prava osoba sa invaliditetom. To je organizacija koja prikuplja osobe sa različitim vrstama, pretežno telesne invalidnosti, osnovana 15.01.2011.godine i od tada vrlo uspešno radi.

„Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Čačak je od osnivanja razvijao uslugu personalne asistencije i nastavićemo da radimo na tome. Međutim sredstava za te namene ima samo do kraja septembra, pa ne znamo šta ćemo dalje“, zaključila je Maksimović.

VESTI GRADA ČAČAK