POČETNICI u komunalnim delatnostima dobili su komisiju koja će ih ocenjivati !!!

  • Izvor: novosti.rs

18/08/2018

[views]

POČETNICI u komunalnim delatnostima dobili su komisiju koja će ih ocenjivati, proveravati da li su kadri da obavljaju delatnosti i na kraju – licencirati. Isti uslovi i zahtevi su i pred onima koji se već godinama bave ovim poslovima.

trong>Do polovine maja su imali vremena da dosadašnje kapacitete usaglase sa propisanim standardima. Ukoliko inspekcija utvrdi da nisu zadovoljili kriterijume iz Uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje komunalne delatanosti – izgubiće dozvolu za obavljanje delatnosti.

Licenciranje novoosnovanih komunalnih preduzeća predviđeno je Zakonom o komunalnim delatnostima. Uredba koja propisuje standarde usvojena je 14. februara ove godine i dala je rok od tri meseca da se, oni koji već posluju, prilagode. Komisija, koja treba da licencira firme, osnovana je pre nekoliko dana.

U slučaju privatnih pogrebnika, nova pravila nalažu da oni koji brinu o groblju većem od pet hektara, moraju da imaju zaposlenog pravnika sa diplomom. Propisuje se i broj automobila, kolica sa cvećem i druge opreme.

– Uslovi nisu mnogo strogi. Mi smo odstupali jedino po broju radnika – kaže Radovan Lukić, vlasnik jednog pogrebnog preduzeća. – Minimum je pet radnika, a mi zaista nismo imali potrebe za toliko ljudi. Drugačije je u većim mestima, a drugačije u malim. Ostali uslovi nisu bili problem. Imamo tri atestirana vozila. Nema priče, slična pravila važe i na Zapadu. To nije strašno. Verovatno će biti manjih preduzeća za koje će to biti teško da ispune. Što se monopola tiče, tu se ništa nije promenilo. Drže ge javna komunalna preduzeća i tako će verovatno uvek biti.

Ni čišćenjem dimnjaka više neće moći da se baš svako bavi. Ukoliko firma brine o 3.000 dimnjaka, mora da ima najmanje jednog inženjera mašinstva ili građevine i dva radnika sa osnovnim ili srednjim obrazovanjem i godinom iskustva u dimničarskim poslovima.

– Uslovi su korektni. Mi smo u okviru Grupacije za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije radili na toj uredbi – čuli smo u firmi „Eko-dim“. – Mi insistiramo na podizanju nivoa naše struke. Dimničarski posao je ozbiljan, utiče na protivpožarnu zaštitu i bezbednost. Zato i nije u redu da se ovim poslom bavi ko hoće. Dešavalo se da učenik uči kod nas šest meseci, dobije otkaz i on otvori svoju radnju.

NEMA SVETLA BEZ FAKULTETA

FIRME koje obezbeđuju javno osvetljenje, ako drže do 5.000 stubova, moraju da imaju jednog svršenog studenta elektrotehničke struke, jednog sa srednjoškolskim obrazovanjem, trogodišnje škole, jednog sa vozačkom dozvolom „C“ kategorije i dvojicu sa osnovnim obrazovanjem. Ukoliko brinu o više od 50.000 stubova, moraju da angažuju najmanje pet elektrotehničkih inženjera, trojicu ekonomista sa diplomom, jednog inženjera infomatičara, jednog pravnika, 10 srednjoškolaca….

EKONOMIJA