POSEBNO je važno da učenici popune pravilno listu želja za upis u srednju školu!!!

  • Izvor: novosti.rs

06/06/2018

[views]

NAJVEĆA gužva za upis i ove godine očekuje se u medicinskim školama. Prošlogodišnje iskustvo pokazuje da se u pojedinim gradovima za jedno mesto na smeru za medicinskog tehničara borilo i po 12 učenika. Među prošlogodišnjim malim maturantima, od 16 najtraženijih profila za upis u srednje škole, čak osam bilo je medicinskih. Među 97 najpopularnijih odeljenja, 41 je bilo medicinsko – stomatološki, ginekološki, medicinski, farmaceutski tehničar…

style=“text-align: center;“>Foto: Tehnička škola Ćuprija

Jedino sve petice i odličan rezultat na testu garantovali su mesto u ovim školama. U 12 gradova za smer medicinska sestra – tehničar, poslednji na listi primljenih osvojio je više od 90 bodova.

Iskustva prošlogodišnjeg upisnog roka mogu malim maturantima da pomognu da se lakše orijentišu i popune listu želja. Prošlogodišnji broj bodova, naravno, ne znači da će isti prag znanja važiti i ove godine, ali trebalo bi da bude približan. Koliko će bodova biti granica za upis, zavisi od toga koliko je bilo interesovanje i kakav uspeh su imali primljeni učenici, kako u školi, tako i na testu. Zato uvek treba računati da lestvica za neki obrazovni profil može da bude podignuta ili spuštena i za nekoliko bodova u odnosu na prethodnu godinu.

Jedan od smerova koje je prošle godine bilo najteže upisati bio je elektrotehničar informacionih tehnologija u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Beogradu. Ovde je bilo neverovatnih 14 kandidata za jedno mesto. Tačnije, 14 puta više učenika je ovaj profil upisalo na prva tri mesta liste želja nego što je bilo mesta za upis, a poslednji na listi imao je skoro 97 bodova. U vrhu po popularnosti bila je i Vazduhoplovna akademija, u kojoj je za pojedina odeljenja poslednji na listi imao više od 90 bodova.

Teško je bilo upisati i gimnazije „na glasu“, pa je, recimo, za Treću beogradsku gimnazuju bilo 4,6 zainteresovanih za jedno mesto na društvenom i 5,6 na prirodnom smeru. U ovoj školi prag za prirodni smer bio je podignut na čak 97 bodova. U Četrnaestoj je lestvica na prirodnom smeru bila na 95,75, a u Devetoj na 94,75. Više od 90 bodova bilo je potrebno za upis u i Desetu i Prvu gimnaziju, kao i za prirodni smer Trinaeste i društveni smer Pete gimnazije. Jednako teško bilo je upisati i gimnazije u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Više od 95 bodova bilo je potrebno i budućim farmaceutskim tehničarima u Novom Sadu, Nišu i Vranju.

Na žestoku konkurenciju treba da računaju i učenici koji žele da upišu ekonomsku školu, posebno jer je interesovanje jednako veliko godinama, a broj odeljenja predviđenih za upis se iz godine u godinu smanjuje, u skladu sa državnom upisnom politikom. Ove godine u oblasti ekonomije, prava i administracije predviđen je upis 270 učenika manje u odnosu na prošlu godinu.

U manjim sredinama gimnazije nisu toliko popularne, pa je u gimnaziji u Beloj Palanci poslednji „iznad crte“ imao svega 50,40 bodova, a u čak 26 gradova je bilo dovoljno manje od 60 bodova za društveno-jezički smer gimnazije. Minimum za upis u gimnazije i četvorogodišnje stručne škole je 50 bodova, u zbiru uspeha iz škola i sa završnog ispita.

U prvom upisnom krugu prošle godine raspoređeno je 64.337 učenika. Ukupno ih je 84,06 odsto raspoređeno prema nekoj od prve tri želje, od čega je prema prvoj želji upisano 39.084, prema drugoj 10.142 i prema trećoj 4.858 učenika.

Neraspoređeno je ostalo 1.470 učenika, za koje je ostalo 2.946 mesta na trogodišnjim i 5.334 na četvorogodišnjim profilima. Na trogodišnje obrazovne profile upisano je 10.515 učenika, a na četvorogodišnje 53.822, od čega su u gimnazijama 15.763 učenika. Svi su raspređeni na preostala mesta u drugom upisnom krugu, kada je 1.470 učenika na raspolaganju imalo 2.946 slobodnih mesta za upis.

SPISAK ŠKOLA POPUNITI DO KRAJA

POSEBNO je važno da učenici popune pravilno listu želja za upis u srednju školu. Iskustvo je pokazalo da neraspoređeni ostanu oni učenici koji na listi navedu samo dva-tri obrazovna profila, za koja nemaju dovoljno bodova. Učenici treba orijentaciono da uporede svoje bodove sa rezultatima učenika koji su u željenu školu upisani prethodnih godina, ali i da napiše što više želja na listi. Dobro je da popuni svih 20 profila, iako se najveći broj đaka upiše prema nekoj od prve tri želje.

DRUŠTVO