MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Elektronsko plaćanje taksi i poreza u opštini Despotovac !!!

Despotovac-Svi žitelji opštine Despotovac mogu na šalterima Opštinske uprave Despotovac putem platnih kartica da plate sve administrativne takse (loklane i republičke), naknade, porez na imovinu i ostale obaveze po osnovu lokalnih javih prihoda.

Ova usluga je moguća zahvaljujući Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja je obezbedila da se u Opštinskoj upravi opštine Despotovac postave dva POS terminala i time omogućila korisnicima usluga (građanima) da administrativne i druge takse, naknade i porez na imovinu plate elektronski.

Elektronsko plaćanje dostupno je svim platnim karticama (DinaCard, VISA, MasterCard) bez obzira na banku izdavaoca.

Uspostavljanje plaćanja taksi na šalteru putem platnih kartica doprinosi načelu delotvornosti i ekonomičnosti postupaka, a u cilju uspostavljanja profesionalne i moderne uprave kao servisa građana.

E – plaćanjem stranka izbegava odlazak do pošte/banke i čekanje u redovima, i na taj način joj se omogućava da efikasnije ostvari svoja prava.

PRETHODNE VESTI