Elektronsko plaćanje taksi i poreza u opštini Despotovac !!!

31/10/2019

Despotovac-Svi žitelji opštine Despotovac mogu na šalterima Opštinske uprave Despotovac putem platnih kartica da plate sve administrativne takse (loklane i republičke), naknade, porez na imovinu i ostale obaveze po osnovu lokalnih javih prihoda.

Ova usluga je moguća zahvaljujući Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja je obezbedila da se u Opštinskoj upravi opštine Despotovac postave dva POS terminala i time omogućila korisnicima usluga (građanima) da administrativne i druge takse, naknade i porez na imovinu plate elektronski.

Elektronsko plaćanje dostupno je svim platnim karticama (DinaCard, VISA, MasterCard) bez obzira na banku izdavaoca.

reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)


Uspostavljanje plaćanja taksi na šalteru putem platnih kartica doprinosi načelu delotvornosti i ekonomičnosti postupaka, a u cilju uspostavljanja profesionalne i moderne uprave kao servisa građana.

E – plaćanjem stranka izbegava odlazak do pošte/banke i čekanje u redovima, i na taj način joj se omogućava da efikasnije ostvari svoja prava.

EKONOMIJA VESTI GRADA DESPOTOVAC