JAVNI POZIV ZA DODELU AUTO SEDIŠTA ZA DECU !!!

31/10/2019

Ćuprija-Opština Ćuprija objavila je Javni poziv za dodelu auto sedišta za decu. 

Roditelji sa teritorije opštine Ćuprija, čija su deca rođena od 01.01.2017. godine, mogu da podnesu prijavu pod sledećim uslovima:

-da je prebivalište roditelja na teritoriji opštine Ćuprija

-da je dete rođeno nakon 31.12.2016.

-da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih na teritoriji opštine Ćuprija

-da je putničko vozilo u vlasništvu jednog roditelja, staratelja ili srodnika zajedničkog porodičnog domaćinstva (na istoj adresi)


suncica2_o (600 x 130)
suncica3_o (600 x 130)
sediste1n (424 x 600)
sediste2 (424 x 600)

Klik na slike

Dokumentacija koja je potrebna za prijavu:

-prijavni obrazac

-dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva na teritoriji opštine Ćuprija (očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu)

-fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih dece

-dokaz o posedovanju putničkog motornog vozila,

očitana vozačka dozvola,

očitana saobraćajna dozvola (za srodnike i očitana lična karta)

za zaposlene dokaz o visini primanja,

za nezaposlene potvrda iz NSZ, 

za samohrane roditelje i primaoce socijalne pomoći uverenje – potvrda Centra za socijalni rad Ćuprija

Obrazac prijave može se preuzeti na pisarnici opštine Ćuprija, gde se nakon popunjavanja može i predati. Rok za podnošenje prijava je 15.11.2019. godine.

VESTI GRADA ĆUPRIJA