MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Opština Ćuprija RASPISUJE OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karakreta na površinama javne namene!!!

Ćuprija-Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, raspisuje

OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA POSTAVLjANjE MANjIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju u postupku javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera, na površinama javne namene na teritoriji opštine Ćuprija, na sledećim lokacijama:

1) Lokacije za prodaju poljoprivrednih proizvoda (bostan)
2) Lokacije za zabavne sadržaje za decu
3) Lokacije za kokice, krofnice, šećernu vunu i tornada za čips

 Klikni na oglas–OGLAS— 

PRETHODNE VESTI

MILAN PETKOVIĆ -„22“