Opština Ćuprija RASPISUJE OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karakreta na površinama javne namene!!!

10/06/2019

Ćuprija-Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, raspisuje

OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA POSTAVLjANjE MANjIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju u postupku javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera, na površinama javne namene na teritoriji opštine Ćuprija, na sledećim lokacijama:


taxi stara carsija4-2 (490 x 145)
taxi stara carsija4-1 (490 x 145)
taksi 1 (600 x 154)
taksi 5 (600 x 154)
taksi4 (600 x 154)
pravnad (604 x 600)
fizicka (563 x 600)

1) Lokacije za prodaju poljoprivrednih proizvoda (bostan)
2) Lokacije za zabavne sadržaje za decu
3) Lokacije za kokice, krofnice, šećernu vunu i tornada za čips

 Klikni na oglas–OGLAS— 

EKONOMIJA VESTI GRADA ĆUPRIJA