Zamenica predsednika opštine Topola potpisala sporazum o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u jedinicama lokalne samouprave !!!

  • .Izvor i foto Opština Topola.

04/03/2021

Danas je u svečanoj sali grada Kragujevca ispred opštine Topola, zamenica predsednika opštine Danijela Đokić Pantić potpisala sporazum o uspostavljanju sistema finansijskoj upravljanja i kontrole u jedinicama lokalne samouprave koji finansira Vlada Švajcarske.


Na sastanku se Danijela Đokić Pantić osvrnula na prethodne aktivnosti u realizaciji Projekta Relof, a odnosi se na nadzor u radu lokalnog javnog preduzeća. Tom prilikom je zamenica predsednika opštine istakla da je Topola jedna od retkih lokalnih samouprava koja je od samog početka učestvovala u realizaciji Projekta Reforma lokalnih javnih finansija. Ovom prilikom ona se zahvalila na podršci Vladi Švajcarske i Projektu Relof.


„Opština Topola je kroz učestvovanje u ovom projektu sagledala situaciju u trošenju budžetskih sredstava, a koja se prvenstveno tiču rada lokalnog javnog preduzeća i izdvajanja budžetskih sredstava za rad istog. 

U opštini Topola postoji samo jedno Javno preduzeće a to je JKSP „Topola“. Cilj Opštine Topola u narednom periodu je Zaštita javnog interesa kroz unapređenje rada lokalnog javnog preduzeća, kroz poboljšanje nadzora nad radom istog i povećanje svesti o značaju praćenja fiskalnog rizika koji može nastati iz poslovanja Javnog preduzeća. 

Takođe, cilj nam je obezbeđenje likvidnosti u radu JKSP „Topola“, ne samo tekuće likvidnosti, nego i na duži rok, a samim tim ostvarenje dobiti u radu i uplatu dela ostvarene dobiti na budžet opštine. To bi ujedno značilo i manje subvencija iz budžeta, veću transparentnost u radu Javnog preduzeća i efikasnije pružanje komunalnih usluga“- izjavila je Danijela Đokić Pantić.

VESTI GRADA TOPOLA