U Topoli formiran stručno-operativni tim(SOT) za praćenje situacije u vezi sa zaraznom bolešću Kovid 19 !!!

  • Autor: info služba opštine Topola

29/10/2020

Na sednici održanoj dana 30. 10. 2020. godine opštinski štab za vanredne situacije opštine Topola je doneo zaključak da se formira SOT za praćenje situacije vezane za zaraznu bolest Covid19 Štaba za vanredne situacije opštine Topola.

Foto: Opština Topola

U sastavu SOT-a imenuju se:Igor Petrović, predsednik opštine Topola, komandant Opštinskog štaba za vanredne situacijeDanijela Đokić Pantić, zamenik komandanta Opštinskog štaba za vanredne situacije dr.Goran Đorđević, direktor DZ“Sveti Đorđe“ Topoladr.Tamara Kamatović, lekar u DZ“Sveti Đorđe“ TopolaGordana Đorđević,  medicinski tehničar u DZ“Sveti Đorđe“ Topola. Zadatak SOT-a iz 1. i 2. tačke ovog zaključka je da prati situaciju na terenu u vezi sa zaraznom bolešću Covid19, o čemu svakodnevno izveštava komandanta Štaba i predlaže preventivne i operativne mere usmerene na otklanjanju i sprečavanju širenja zarazne bolesti.


Na teritoriji opštine Topola stanje u vezi sa virusom Covid19 je stabilno. Sve javne ustanove i preduzeća, organizacije i službe na teritoriji opštine Topola rade bez problema i postupaju u skladu sa propisanim merama Vlade Republike Srbije. JKSP da preduzme sve potrebne mere za dodatno čišćenje ulica i javnih površina u Topoli, kao i da omogući cisterne sa dezinfekcionim sredstvima za spoljnu upotrebu za građane, do daljnjeg, uz obavezu da o izvršenim aktivnostima svakodnevno obaveštava predsednika opštine. U cilju praćenja situacije obavezuju se direktori osnovnih i srednje škole, kao i predškolske ustanove na teritoriji opštine Topola da svakodnevno dostavljaju izveštaje stručno-operativnom timu Štaba za praćenje situacije u vezi sa zaraznom bolešću Covid19, odnosno zameniku komandanta Štaba za vanredne situacije Danijeli Đokić Pantić. Obavezuje se Dejan Pantić, član Štaba, da ostvari kontakt sa volonterima koji su bili angažovani u periodu trajanja vanrednog stanja i da, ukoliko je potrebno taj spisak volontera ažurira. Obavezuje se predsednik opštine Topola da Republičkoj sanitarnoj inspekciji uputi zahtev da u okviru sprovođenja kontrole poštovanja mera propisanih od strane Vlade RS, u svoj plan uvrsti i sve vaspitno-obrazovne ustanove na teritoriji opštine Topola.  Preko sredstava javnog informisanja, zvaničnog sajta i facebook stranice opštine Topola, uputi apel svim građanima(fizičkim i pravnim licima) opštine Topola da se strogo pridržavaju mera propisanih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid19(„Službeni glasnik RS“ br. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 11/20, 120/20, 122/20 i 126/20). Članovi Štaba za vanredne situacije mole građane da redovno prate situaciju vezanu za COVID pandemiju na području opštine Topola.

VESTI GRADA TOPOLA