Oko 20 dece, korisnika Dnevnog boravka za decu i mlade obišlo je prošle nedelje Prirodnjački centar Srbije!!!

  • Izvor/foto : Opština Svilajnac

24/07/2018

[views]

Svilajnac-Oko 20 dece, korisnika Dnevnog boravka za decu i mlade kojima je potrebna podrška, obišlo je prošle nedelje Prirodnjački centar Srbije, gde su im u pratnji vodiča predstavljene izložbe i organizovana edukativno-zabavna radionica u igraonici Prirodnjačkog centra. Deca su bila oduševljena, jer je većina njih prvi put obišla Prirodnjački centar.

trong>Inače, Dnevni boravak okuplja decu uzrasta od 7-26 godina. Smešteni su u namenski adaptiranoj prostoriji Predškolske ustanove „Dečja Radost“ u Svilajncu. Boravak obuhvata decu kako iz gradske tako i iz seoske sredine, za koju je obezbeđen prevoz u organizaciji Centra za brigu o porodici „Svilajnac“ koja je saradnik na programu sa
Predškolskom ustanovom. U toku dana deci je obezbeđen i besplatan obrok.

Trenutno je Dnevnim boravkom obuhvaćeno 40 deteta iz Svilajnca i više sela. Program se realizuje u dve grupe

U Dnevnom boravku na realizaciji programskih aktivnosti svakodnevno rade stručni radnici: psiholog, defektologlogoped i stručni saradnici: učitelj, vaspitač i medicinska sestra.

Osnovi cilj programa Dnevnog boravka je podrška i osposobljavanje za sticanje osnovnih životnih veština kod dece.
Kombinacijom raznovrsnih dnevnih aktivnosti zaposleni se trude da doprinesu unapređenju kvaliteta života korisnika, a posetom institucijama u okruženju da podstaknu socijalizaciju i bolju interakciju dece sa društvenom zajednicom.

Svakodnevno se doprinosi na razvijanju komunikacijskih veština, sticanju i podizanju samopuzdanja, prepoznavanju i rešavanju problema i ovladavanju zdravim stilovima života

VESTI GRADA SVILAJNAC