OBAVEŠTENjE ZA GRAĐANE OPŠTINE SILAJNAC o paljenju vatre na otvorenom prostoru!!!

  • Izvor: Opština Svilajnac

05/03/2019

[views]

Svilajnac-  Zakonom o zaštiti od požara, saglasno članu 50 i 46, zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom prostoru, i to:

m>1. Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

2. Zabranjeno loženje vatre u šumama izuzev na određenim, za to vidno obeleženim i pripremljenim, mestima.

Zakonom o zaštiti od požara građanin koji primti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primeti nastali požar u obavezi je da ukoliko može bez opasnosti po sebe ili drugog požar ugasi, a ako ne može sam da ugasi požar dužan je da bez odlaganja o tome obavesti najbližu vatrogasnu jedinicu ili policijsku stanicu na brojeve telefona                                                                           193 ili 192.

Ovim Zakonom predviđene su kaznene mere za nepoštovanje nevedenog, i izazivanje požara na otvorenom prostoru, i to u iznosu:

– Do 1.000.000,00 dinara za pravna lica
– Do 500.000,00 dinara za preduzetnike i
– 10.000,00 dinara za fizička lica.

VESTI GRADA SVILAJNAC