Potpisan Memorandum za rekonstrukciju Kraljeve vinarije

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor, foto: O.T.

U prostoru Kraljeve vinarije u Topoli je potpisan Memorandum o saradnji Opštine Topola i nemačkog GIZ-a koji označava početak radova na rekonstrukciji Kraljeve vinarije.

Ispred Opštine Topola Memorandum je potpisao predsednik opštine Vladimir Radojković, dok je ispred GIZ-a, kao nosioca realizacije projekta, potpis na Memorandum stavio Aleksandar Bec, vođa programa u GIZ-u.
Očekuje se da će ovaj, za opštinu Topola istorijski događaj, jer rekonstrukcija vinarije to i jeste, biti okončan do kraja avgusta ove godine. Vrednost investicije iznosi oko 1,2 miliona evra. O detaljima rekonstrukcije prisutne je upoznao projektant projekta rekonstrukcije arhitekta Nebojša Glišić.

Ispred GIZ-a, pored Aleksandra Beca, potpisivanju Memoranduma su prisustvovali Tomislav Knežević, Vladimir Nikolić i Zorana Josić, dok su predstavnici opštine Topola bili predsednik Skupštine opštine Dragan Jovanović, pomoćnik predsednika opštine Dragan Manojlović, glavni urbanista opštine Marijana Andrić i Dragan Reljić, upravnik Zadužbine kralja Petra I.
U okviru radova rekonstrukcije Kraljeve vinarije za čije sprovođenje je zadužen GIZ planirana je: Rekonstrukcija krovova, arhitektonsko-građevinski radovi, energetske instalacije, PP centrala i hidro instalacije. Opština Topola sa svoje strane je obezbedila arhitektonsko-građevinski projekat i građevinsku dozvolu za izvođenje građevinskih radova.

Ugovorne strane ostvaruju saradnju u cilju realizacije projekta # Eu za Tebe – “EU za kulturno nasleđe i turizam u pravcu razvoja turizma kao značajnog komercijalnog potencijala za ekonomski razvoj istočne Srbije i donjeg Dunava.
Cilj projekta je doprinos EU Programu “EU za konkurentnost kroz inovacije i razvoj turizma”, a posebno u vezi sa unapređenjem: turizma/kulturnih sadržaja i veština zainteresovanih strana kao deo implementacije strategije razvoja turizma.
U skladu sa ovim rezultatom, poseban cilj ove Akcije je: “Unapređenje turističke ponude u regiji Donjeg Dunava u Srbiji, kao deo implementacije Strategije turističkog razvoja Srbije.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

EKONOMIJA VESTI GRADA VESTI GRADA TOPOLA