Ulica Damjana Maksića u Ćupriji dobila je danas dugo očekivanu asfaltnu podlogu !!!

10/10/2020

Ćuprija- U okviru plana redovnih aktivnosti na uređenju gradskih saobraćajnica ulica Damjana Maksića u Ćuprija dobila je danas dugo očekivanu asfaltnu podlogu u dužini oko 300 metara.


Foto: Dejan.R

Vlasnici stambenih objekata u ovoj ulicu su dugo vremena imali problem sa atmosferskim vodama i kišnom kanalizacijom i taj problem je sveobuhvatnim radovima sada rešen, kaže Dejan Ristić direktor JKP “Ravno 2014” iz Ćuprije koje je jednim delom izršilac ovog posla.


Pored ovih radova u ulici Damjana Maksića sanirani su utonuli delove kolovoza zamenom materijala i nivelisane su šahte tako da će u budućnosti ova ulica biti bez bezbednija za odvijanje saobraćaja i bez dosadašnjih problema prilikom padavina, stoji na sajtu cuprija.net

Radovi na regulaciji i uređenju saobraćajnica u gradu finansiraju se il budžeta lokalne samouprave.

VESTI GRADA ĆUPRIJA