Opštinska uprava opštine Ćuprija potpisala ugovor sa leskovačkom „Investgradnjom“ !!!

  • Izvor, foto : Opština Ćuprija

30/11/2020

Opštinska uprava opštine Ćuprija je potpisala ugovor sa leskovačkom „Investgradnjom“ d.o.o. o energetskoj sanaciji i investicionom održavanju objekta Osnovne škole „Vuk Karadžić“. 

Leskovačka firma bila je najpovoljniji ponuđač u sprovedenom otvorenom postupku javne nabavke, pa će, prema slovu ugovora, radove koji iznose 28 miliona 772 hiljade 556 dinara, „Investgradnja“ da izvrši u „60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao“.


Podsetimo, ova sanacija deo je projekta radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, te će iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije za ovaj posao biti izdvojeno okruglo 20 miliona dinara, dok će ostatak sredstava da obezbedi ćuprijska lokalna samouprava.

EKONOMIJA VESTI GRADA ĆUPRIJA