Koncert učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije u Guarnerius-u !!!

  • Izvor, foto :Škola za talente Ćuprija-guarnerius.rs

07/11/2018

[views]

Škola za muzičke talente u Ćupriji, jedinstvena je ustanova u našoj zemlji po svom nastavnom planu i programu i ima za cilj da muzički nadarenu decu koja postanu učenici ove škole, uz pomoć posvećenih pedagoga koji u njoj rade, obrazuje u profesionalne muzičare. U toku desetogodišnjeg školovanja, članovi ove “velike muzičke porodice” žive u uslovima internatskog smeštaja i savladavaju intenzivan program muzičke i opšteobrazovne nastave.

trong>Po sličnom konceptu rade samo još dve pedagoške ustanove na svetu: Centralna muzička škola u Moskvi i Škola „Jehudi Menjuhin“ u Londonu.

Školu trenutno pohađa 80 učenika iz raznih gradova Srbije, ali i dvoje učenika iz Hrvatske i Bosne. Naš cilj i jeste da se proširimo na zemlje regiona i na taj način vratimo prvobitnoj zamisli njenih idejnih tvoraca, profesora Lazara Marjanovića i Jovana Rakića, koji su školu osnovali za područje cele bivše Jugoslavije.

Škola je gudačkog smera i u njoj se uče violina, viola, violončelo i kontrabas. Povezana stručnom saradnjom sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu, škola postoji već 45 godina. Poznata je po svojim rezultatima i proslavljenim bivšim učenicima, a iznedrila je preko 200 mladih muzičara, koji su svoje školovanje nastavili na fakultetima u zemlji i inostranstvu.taksi 5 (600 x 154)
taksi4 (600 x 154)
taksi 1 (600 x 154)

Škola za muzičke talente, osim svoje obrazovno vaspitne uloge, ima veoma bogatu koncertnu delatnost, širom naše zemlje i u inostranstvu.

Takođe, učenici Škole učestvuju na takmičenjima u zemlji, kao i na međunarodnim takmičenjima, na kojima su visoko plasirani po osvojenim nagradama. 

Škola za muzičke talente ima status Škole od posebnog nacionalnog značaja.

Koncert učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije

Sreda, 14. novembar 2018. godine u 18 časova

VESTI GRADA ĆUPRIJA