Drugi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećim u opštini Ćuprija!!!

20/09/2019

Razvojni program EU PRO objavio je drugi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima koja se bave proizvodnjom, a registrovana su u periodu od 2014. do 2018. godine.

trong>Evropska Unija u saradnji sa Vladom Srbije će putem ovog poziva koji je otvoren do 10. novembra 2019. godine, malom biznisu i lokalnoj privredi u 99 gradova i opština uključenih u realizaciju programa, pružiti finansijsku podršku vrednu 2,5 miliona evra, namenjenu za nabavku opreme i uvođenje novih proizvodnih tehnologija sa ciljem povećanja produktivnosti, unapređenja proizvodnje, konkurentnosti i tržišnog potencijala privrednih subjekata, koji bi doveli do otvaranja novih radnih mesta.


suncica2_o (600 x 130)
suncica3_o (600 x 130)

Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava može biti od 10 000 do 30 000 evra, dok će brzorastuća i izvozno orijentisana preduzeća biti u prilici da konkurišu za iznose i do 70 000 evra. Osnovni uslov za učešće je da preduzeća većinski moraju biti u domaćem privatnom vlasništvu, pri čemu imaju ostvarenu poslovnu dobit na kraju 2018. godine i izmirene obaveze po osnovu uplate poreza i doprinosa. Takođe, korisnici sredstava imaju obavezu da obezbede finansijsko učešće u projektu od 20 odsto, odnosno 30 odsto ako apliciraju za iznose veće od 30 000 evra.

Više informacija o samom javnom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja i kompletna dokumentacija za prijavu mogu se naći na sajtu EU PRO.

Za sva dodatna objašnjenja kontakt osoba je Marija Radulović, saradnica za komunikacije EU PRO.
tel: +38163 861 45 24
elektronska pošta: marijara@unops.org

EKONOMIJA VESTI GRADA ĆUPRIJA