Ćuprija-Do petka će biti objavljena lista sa projektima koji će biti finansirani- Stigla su tri predloga !!!

  • Izvor: O.Ćuprija

30/11/2020

Ćuprija- „Stigla su tri predloga i komisija će u narednim danima da ih vrednuje, a do petka će biti i objavljena lista sa projektima koji će biti finansirani. 


Ovi projekti će biti finansirani iz budžeta opštine, odnosno iz sredstava koja su prikupljena porezom na imovinu, a deo projekata finansira švedska vlada preko predstavništva Helvetasa u Srbiji“, izjavila je danas Vesna Stanković, predsednica komisije koja treba da oceni građanske inicijative pristigle u okviru projekta od javnog značaja „Direktno uključivanje građana“.

Kako saznajemo, dve inicijative dolaze iz same Ćuprije, dok je treći predog kandidovan od grupe Mijatovčana.


Podsetimo, projekat od javnog značaja „Direktno uključivanje građana“ omogućava neposredno učešće građana u rešavanju određenih problema lokalnih zajednica, zajedno sa lokalnom samoupravom, prenosi sajt opštine- cuprija.rs

Termin „lokalna zajednica“ ovde podrazumeva određeno područje – deo ulice, ulicu, blok zgrada, stambene zajednice ili mesnu zajednicu kao najšire područje, a pravo učešća na predmetnom javnom pozivu imale su „neformalne grupe građana sa teritorije opštine Ćuprija okupljene oko podnete inicijative-projekta, sa najmanje 10 potpisnika–građana koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu“.

Inače, predložene aktivnosti u okviru podnetih inicijativa moraju da se odnose isključivo na zemljište koje je u javnoj svojini opštine Ćuprija.

VESTI GRADA ĆUPRIJA