U Sali Gradskog veća u Čačku biće održana konferencija „MAN xČačak“ !!!

  • Izvor: Kancelarija za mlade Čačak

18/06/2018

[views]

Čačak-U sredu, 20. juna 2018. godine u Sali Gradskog veća sa početkom u 12 časova biće održana konferencija „MAN xČačak“, koja je posvećena istraživanjima o muškarcima i rodnoj ranopravnosti IMAGES Srbija (više informacija i download dostupni na http://www.images.edu.rs/) kao i diskusiji o rezultatima.

trong>Panel će biti posvećen diskusiji o rezultatima istraživanja, koji će prethodno biti predstavljeni, kao i o povezanim temama koje izviru iz rezultata istraživanja (o rodnoj ravnopravnosti i rodnim ulogama, o nasilju, o zdravlju, odnosima u primarnoj i sadašnjoj porodici itd.).

11:40-12:00 – Dolazak i registracija učesnika/ca
12:00-13:00 – Prezentacija IMAGES Srbija istraživanja (Branko Birač, Centar E8)
13:00-13:30 – Pauza za kafu i osveženje
13:30-14:30 – Panel diskusija o rezultatima istraživanja

Detaljnije o događaju:
Istraživanje će u prvoj sesiji prezentovati Branko Birač, koordinator projekta istraživanja. Cilj IMAGES Srbija istraživanja, kao i same konferencije, je da se unapredi razumevanje stavova i ponašanja muškaraca po pitanjima rodne ravnopravnosti, u svrhu informisanja, usmeravanja i praćenja razvojnih politika koje promovišu rodnu ravnopravnost. Istraživanje se odnosi na ključne teme u oblasti rodne ravnopravnosti koje uključuju odnose između partnera/ki, dinamiku porodičnih odnosa i ključne zdravstvene i socijalne aspekte kod muškaraca. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina, a intervjui su sprovođeni u domaćinstvima ispitanika/ca, “Face-to-face” tehnikom, uz upotrebu tablet računara sa upitnicima. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika.

Istraživanje IMAGES Srbija, i konferencije povodom prezentovanja istog, realizuju se u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i Populacionim Fondom Ujedinjenih Nacija – UNFPA, a u okviru zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II“, koji realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Projekat se realizuje uz velikodušnu podršku Vlade Švedske. Istraživanje i konferencije su dodatno podržali i CARE International Balkan i Oak fondacija. Pored konferencije u Beogradu koja je održana, sledi nam još 5 ovakvih predstavljanja istraživanja u 5 gradova u Srbiji, među kojima je i Čačak.

VESTI GRADA ČAČAK