Projekat „Promena perspektive“ u opštini Mionica !!!

  • Izvor: Opština Mionica

02/07/2019

Projekat „Promena perspektive“ je projekat koji realizuje Opština Mionica sredstvima Vlade Norveške, u okviru projekta „Norveška za vas“. Projektom je predviđeno pružanje stručnih obuka i obuka ličnog razvoja sa ciljem povećanja znanja, veština, kompetencija osoba koje pripadaju ugroženim ranjivim grupama, a sa konačnim ciljem njihove lakše zapošljivosti.

Nakon sprovedenih obuka, projekat predviđa zapošljavanje osoba koje budu stekle potrebne kompetencije za tržište rada.

Program obuka:

Obuke i kursevi će biti realizovani u dva modula:

Profesionalna obuka (restoranska služba (konobari), kuvanje i održavanje hotela)
Osposobljavanje za lični razvoj (komunikacijske veštine, profesionalna etika, informatička pismenost i kurs engleskog jezika za početnike).
Broj učesnika:

Ukupan broj učesnika je 24.

Učesnici će biti podeljeni u tri grupe, na tri kursa (kuvanje, ugostiteljstvo i hotelsko održavanje). Svakom kursu prisustvuje po 8 učesnika.

Svi učesnici će pohađati program za unapređenje ličnog razvoja (komunikacijske i informatičke veštine, profesionalna etika i kurs engleskog jezika) .

Trajanje obuka:

5 meseci

reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)


Ciljne grupe:

Potrebno je da lica pripadaju sledećim grupama:

– mladi do 30 godina života;

– povratnici po readmisiji;

– stariji od 50 godina;

– nezaposleni bez ikakvih ili sa niskim kvalifikacijama;

– osobe nezaposlene duže od 12 meseci;

– osobe sa invaliditetom;

– Romi;

– žrtve nasilja u porodici;

– korisnici socijalne pomoći.

Način odabira kandidata:

Svi prijavljeni kandidati će biti pozvani na motivacioni intervju koji će sa njima obaviti komisija koja se sastoji od predstavnika Opštinskog saveta za zapošljavanje opštine Mionice i Centra za obrazovanje i razvoj „Mionica“.

Nakon intervjua, prema iskazanim afinitetima, komisija će izvršiti selekciju kandidata.

Način podnošenja prijave za učešće u obukama:

Prijava za učešće u programu obuka može se izvršiti telefonskim putem na broj telefona 014/3422-020 ili lično kod predstavnika Opštinskog saveta za zapošljavanje (Željko Radosavljević, kancelarija br 2)

Vremenski okvir trajanja Javnog poziva:

Javni poziv je otvoren od 1. do 15 jula 2019. godine

SRBIJA GRADOVI