Izložba grafika Slavka Lukovića u Kulturnom centru Novog Sada !!!

  • Izvor: KC Novi Sad

24/07/2018

[views]

Novi Sad-Izložba grafika Slavka Lukovića biće otvorena u sredu, 25. jula u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Izložba će trajati do 07. avgusta.

m>Koncept rada:

Bez namere da svoje grafike nužno svrstam u određeni pravac, veći deo ovog ciklusa mogao bih da okarakterišem kao asocijativni predeo. Moji radovi su  sadržajem srodni delima Stojana Ćelića i drugih slikara srpskog modernizma, koji su u drugoj polovini prošlog veka stvarali pejzaže kao autonomne studije oblika, na koje sam se inače i ugledao. Pri tom, idem ka tome da moji predeli budu bliski viziji modernog pejzaža. Najšire posmatrano, moje grafike mogu podeliti u tri grupe – pejzaže amorfnih oblika, pejzaže izrazito geometrizovanih kontura i pejzaže svedene na ponavljanje određenog znaka. Na čiste, ravnomerno obojene površine, povremeno nanosim izrazito crtačke elemente. Namera mi je da dokučim smisao i harmoniju oblika prirode koja opstaje, iako narušene delovanjem ljudi. Brdovitu i šumovitu zemlju i obrađena polja u ravnici predstavljam kao skladno delo čoveka, nesvesno estetski oblikovano, istovremeno nezavisno poput personalizovanog lika prirode. Na mojim radovima svakako će biti zapaženi i nazivi grafika, koji često nose naslove ili stihove narodnih pesama, poteklih iz pastoralne sfere, nekadašnjeg i novijeg vremena, kao i stihove pesnika srpskog romantizma. U ovom spajanju različitih kulturnih i subkulturnih obrazaca, koji se obično ne percipiraju u istom miljeu, pokušavam da se duhovito poigravam sa umetničkim žanrovima. Pejzaž biva vraćen u kontekst iz koga je ovaj žanr i proizišao

O autoru:

Luković Slavko, rođen 1988. godine u Užicu.  Umetničku školu završio u Užicu 2007. godine. Fakultet likovnih umetnosti upisao 2007. godine na Odseku za grafiku u klasi Dobrice Bisenića. Master studije upisao na istom odseku 2010. godine u klasi Žarka Smiljanića i iste završio 2012. godine. Od 2014. godine zaposlen kao profesor stručnih predmeta u Umetničkoj školi u Užicu.

SRBIJA GRADOVI