28. februar je Nacionalni dan knjige i Dan Narodne biblioteke Srbije !!!

  • Autor: MEDIA PS / NBĆ

25/02/2021

Narodna biblioteka „Dušan Matić“ i ove godine, poštujući preporučene mere, obeležava 28. februar Nacionalni dan knjige i autorskih prava .


U programu su učestvovali učenici Recitatorske sekcije OŠ „Vuk Karadžić“ i članovi Dramskog studija Narodne biblioteke „Dušan Matić“ i književnica Ljiljana Krstić.

Da napomenemo, 28. februar je Nacionalni dan knjige i autorskih prava i Dan Narodne biblioteke Srbije. Ustanovljen je kao praznik 2013. godine, a proslavlja se kao sećanje na dan kada je osnovana prva srpska javna biblioteka koja će vremenom prerasti u nacionalnu biblioteku – Narodnu biblioteku Srbije.


Narodna biblioteka Srbije, najstarija srpska ustanova kulture, osnovana je 28. februara 1832. godine, kada je Dimitrije Davidović poslao pismo knezu Milošu o uređenju biblioteke. Knez je istog dana potvrdno odgovorio.

Početni fond činili su pokloni Gligorija Vozarevića, a veliku zaslugu za njeno utemeljenje imale su brojne ugledne ličnosti toga doba. Iste godine u novembru je Knez Miloš je naredio da se jedan primerak od svake štampane knjige ustupi biblioteci. Tako je ustanovljena institucija obaveznog primerka.

Uspon u radu Narodne biblioteke nastao je 1853. godine kada je ukazom kneza Miloša uvedeno zvanje državnog bibliotekara u rangu profesora Velike škole.

Sadašnja zgrada Narodne biblioteke na Vračaru izgrađena je 1973. godine. Zgradu je projektovao arhitekta Ivo Kurtović i ubraja se u spomenike kulture.

KULTURA VESTI GRADA ĆUPRIJA