Smanjenje međubankarskih naknada treba da pojeftini kartična plaćanja !!!

  • Izvor: novosti.rs

11/07/2018

[views]

GRAĐANIMA Srbije, koji od 17. avgusta budu otvarali tekuće račune, bankar će uručiti „dina“ karticu. Već oprobani vlasnici tekućih računa domaću karticu će dobiti kada budu obnavljali isteklu karticu. Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica obavezuje banke da, besplatno, svakom korisniku izdaju karticu koja se kompletno obrađuje u platnom sistemu zemlje. Trenutno – to je jedino „dina“.

trong>Nekoliko meseci kasnije, 17. decembra, počinje puna primena ovog zakona, a to znači i snižavanje međubankarskih naknada. One trenutno idu i do dva odsto transakcije. Do polovine sledeće godine međubankarska naknada mora da se spusti na 0,5 odsto i za debitne i 0,6 odsto za kreditne kartice. Od 17. juna 2019. godine ova naknada će biti na evropskom nivou – 0,2 odsto kod transakcija debitnom i 0,3 odsto kod plaćanja kreditnom karticom. Banke će tako izgubiti deo zarade, pa će im se više isplatiti da izdaju kartice koje ih manje koštaju, ali i da POS terminale postave i kod malih trgovaca.

Smanjenje međubankarskih naknada treba da pojeftini kartična plaćanja. Ona trenutno ne idu naruku trgovcima, jer ih oni plaćaju bankama kroz trgovačku naknadu. Od ceha od 1.000 dinara koji potrošač plaća karticom, trgovcu ostaje 980 dinara. Preostalih 20 dinara banka prihvatilac, ona čiji je POS terminal, daje banci koja je izdala karticu 12 dinara, a ostalih osam dinara kartičnom sistemu.

– U Srbiji su najniže naknade kartičnog sistema kod nacionalne „dina“ kartice, dok internacionalni kartični sistemi naplaćuju višestruko veće naknade – objašnjenje je Narodne banke Srbije. 

– Zakon predviđa i veću transparentnost poslovanja kroz pravilo obaveznog razdvajanja naknada. Ukida se mogućnost nametanja trgovcima pravila jedinstvenog obračuna naknada, gde banka trgovačku naknadu ne određuje prema kartici kojom je plaćena. Tako, kartice sa nižom međubankarskom naknadom subvencionišu upotrebu „skupljih“ kartica.

Trgovac će moći da izabere da ne prima skupe kartice. Zakon mu odobrava i da kupcu sugeriše da mu plaća karticom, za koju plaća manju naknadu, a to je trenutno jedina nacionalna kartica.

KORPU PLAĆAMO PREKO GRANICE

PREDNOST internacionalnih kartica, objašnjavaju stručnjaci je pre svega u plaćanju u inostranstvu. Podaci govore, međutim, da građani Srbije u 97 odsto slučajeva karticom plaćaju u zemlji. Za čak 87 odsto tih transkacija celokupna obrada se obavlja u inostranstvu. Podaci govore da trenutno „dina“ ima 12 odsto učešća u prometu, „viza“ 63 odsto, a „masterkard“ 25 odsto. Podaci iz finansijskih izveštaja banaka pokazuju da su one tokom prošle godine upisale 32 miliona evra troškova prema internacionalnim kartičnim sistemima.

EKONOMIJA