SAOPŠTENjE POVODOM DETALjA KONKURSA ZA ZAPOŠLjAVANjE U PROIZVODNOM POGONU „YUMCO“ U RESAVICI!!!

  • Izvor: Lok. samouprava Despotovac

28/11/2018

[views]

Despotovac, Resavica-
Sa željom da rad zaposlenih u opštinskoj upravi Despotovac uvek bude transparentan našim građanima, a povodom brojnih navoda koji su se poslednjih dana pojavili u vezi sa regularnostima konkursa za zapošljavanje u novom proizvodnom pogonu kompanije „YUMCO“ u Resavici, izdajemo sledeće saopštenje.

trong>Nakon potpisivanja ugovora sa Opštinom Despotovac, kompanija „YUMCO“, u svojstvu poslodavca, tražila je spisak zainteresovanih kandidatkinja sa evidencije ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Despotovcu. Nakon dobijanja istog, predstavnici kompanije na čelu sa Slobodanom Mitrovićem, pomoćnikom generalnog direktora za pravne i opšte poslove, održali su sastanak sa pozvanim kandidatkinjama 23. novembra u Domu kulture u Resavici.


Napominjemo, Opština Despotovac kao vlasnik objekta dužna je da stvara uslove za investitore, a nakon potpisivanja ugovora, prava izbora i zapošljavanja kandidata zadražava budući poslodavac, u ovom slučaju pomenuta kompanija iz Vranja. Opština Despotovac kao drugi potpisnik ugovora, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, stara se da ponuđeni uslovi rada budu humani i pristojni.

EKONOMIJA VESTI GRADA DESPOTOVAC