MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Usvojen Lokalni akcioni plan opštine Čajetina!!!

Čajetina-Juče je održana  38. sednica Opštinskog veća opštine Čajetina.

foto SO Čajetina

Članovi tog tela, dali su saglasnost na Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu Centra za socijalni rad a usvojen je i Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Čajetina za tekuću godinu. Pored toga usvojen je i program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu.

Utvrđen je predlog o  otuđenju zemljišta po ranije raspisanom oglasu, a donet je zaključak da se, uz formiranje pet novih parcela, oglas raspiše ponovo. Opštinsko veće utvrdilo je više rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta  po osnovu ispravke granica građevinskih parcela.  

NAJNOVIJE VESTI