Opština Topola počela sa isplatom jednokratne novčane pomoći za nabavku ogreva u 2020. godini!!!

  • Izvor:I.P.

02/12/2020

Topola- Komisija za sprovođenje postupka dodele jednokratne novčane pomoći za kupovinu ogreva socijalno ugroženim porodicama sa područja opštine Topola raspisala je 9. novembra ove godine javni oglas za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći za nabavku ogreva u 2020. godini.


Od 4. decembra opština Topola počinje da vrši uplate jednokratne novčane pomoći na tekuće račune podnosioca zahteva. Na Javni oglas za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći za nabavku ogreva u 2020.godini prijavilo se 136 lica.

Za navedene namene iz budžeta opštine Topola za 2020. godinu izdvojeno je milion dinara.

VESTI GRADA TOPOLA