Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji opštine Despotovac !!!

  • Izvor: gradskevesti.com / MEDIA PS

19/09/2020

Despotovac-21. semptembra 2020.godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EKO-DEZ d.o.o iz Beograda početi tretman suzbijanja larvi na teritoriji lokalne samouprave u skladu sa Ugovorom br.404-02-8/2020-02/10 od 16.03.2020. godine.


OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU LARVI KOMARACA  NA TERITORIJI

LOKALNE SAMOUPRAVE DESPOTOVAC – POMORAVSKI OKRUG

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.
Planirano je da radovi traju 1 dan.


Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.
Koordinaciju rada sprovešće šef stručno-operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave

VESTI GRADA DESPOTOVAC