Savezni zavod za zapošljavanje Nemačke objavio je prosečne bruto iznose zarada u prošloj godini za 100 najpopularnijih zanimanja !!!

  • Izvor: MONDO.RS

06/10/2020

Savezni zavod za zapošljavanje Nemačke, u cilju transparenosti, objavio je prosečne bruto iznose zarada u prošloj godini za 100 najpopularnijih zanimanja.


Prema toj listi najplaćeniji su bili piloti, koji su zarađivali vise od 6.150 evra, koliko su plaćeni lekari i revizor.

Sa najvišim iznosima zarada slede inženjeri građevine ili elektrotehnike sa 5.246 evra, odnosno 5.934 evra, dok su najniže plaćeni prodavci u pekarama, frizeri i recepcionari, sa zaradama između 1.600 i 1.900 evra.

Prema tom popisu, medicinska sestra na gerijatriji je prošle godine zarađivala 3.032 evra, lekari 6.150, arhitekti 4.087, a pekari 3.502 evra.
Medicinski asistent je imao zaradu 2.448 evra bruto, optičar 2.448, prodavac peciva 1.839, recepcionar 1.807, frizer 1.684 evra, a konobar 1.934 evra.

Bagerista je imao u proseku 3.421 evro bruto mesečnu platu, bankarski službenik 4.875, profesionalnii vozač 2.556, a vozač autobusa 2.556 evra.


Električari su, na primer, u Nemačkoj prošle godine zradivali u proseku 3.143 evra mesečno bruto, elektromehani?ar 3.694, vaspitači 3.598, a keramičar 3.003 evra.

Instruktori vožnje bili su u proseku plaćeni 2.837 evra bruto mesečno, vozač viljuškara je bio plaćen 2.687, vodoinstalater 3.056, a čistači zgrada 2.080 evra.

Grafički dizajner u Nemačkoj je prošle godine bruto mesečno primao 3.322, domar 2.889 evra, dok se za pomoć u kući zaradivalo 2.140 evra.

Industrijski službenik primao je 3.624, njegov kolega mehaničar 3.922, dok je IT stručnjak bio plaćen sa 4.236 evra.

Pravnici su u proseku plaćeni sa 3.307 evra, blgajnik u trgovinama 2.214, automehaničari 3.077, kuari 2.284, a moleri2.776 evra.

Učitelj u osnovnoj školi imao je prosečnu zaradu 4.318 evra, profesori u srednjoj školi 5.488, dok je zidar zarađivao 3.214 evra.

Inženjer mašinstva je bio plaćen 5.652 evra, medicinsko-tehnički laborant 3.456, metalski radnik 3.738, bolničar u Hitnoj pomoći 3.404 evra, a fizioterapeut 2.513 evra.

Psiholog je bio prosečno plaćen 4.537 evra bruto mesečno, PR menadćer 4.436, programer 4.644, brodski mehaničar 3.953, kovač 3.050 evra, a tesar 3.153 evra.

Prema istim podacima najviše zarade su prošle godine u proseku bile u Autoštadu Folfsburg I iznosile su 5.089 evra mesečno, a sledili su bavarsksi gradovi Ingolštat sa 5.004 evra I Erlangen sa 4.907 evra.

Po gradovima u Hamburgu su prosečne platile iznosilel 3.820, što je inače vise od 400 evra više od nemačkog proseka generalno.

Najniže zarade prema istim podacima imaju građani Meklenburga – Prednja Pomeranija s prosekom od 2.608 evra.

Zarade su, navodi se i dalje često niže u okruzima i gradovima istočne u odnosu na zapadni deo Nemačke.

EKONOMIJA