Elektronski dokument sada ima istu važnost kao pisani !!!

  • Izvor: Novosti.rs

10/02/2019

DIGITALIZACIJA je na spisku prioriteta Vlade. Iz ugla Saveta stranih investitora, između dva izdanja „Bele knjige“, ovaj sektor zabeležio je umeren napredak. 

trong>Privrednici podsećaju nadležne da treba usvojiti preostale podzakonske akte Zakona o elektronskom dokumentu i podzakonski akt koji propisuje daljinsku identifikaciju korisnika u finansijskom sektoru. Predlažu da se olakša korišćenje elektronskog potpisa u javnom i privatnom sektoru, tako da budu dostupni širem krugu građana.

Član UO Saveta stranih investitora Marinko Ukropina ističe, za „Novosti“, da je jedan od pozitivnih pomaka to što elektronski dokument sada ima istu važnost kao pisani, iako je još prisutan otpor prema tome u praksi.

Pozitivno je i što je omogućeno elektronsko plaćanje usluga E-uprave na internet portalu pomoću platnih kartica. Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju su donele određeni napredak u elektronskom plaćanju.

Većina institucija poštuje nova pravila i jednostavnije procedure. Otpora, ipak, još ima.

– Poreska uprava, na primer, još zahteva da potvrda o rezidentnosti bude u štampanom obliku, potpisana i sa pečatom – kaže Ukropina. – Drugim rečima, ako se neka kompanija iz Srbije reklamira na „Guglu“, da bi izbegla dvostruko oporezivanje mora da traži od Ministarstva finansija SAD da pošalje potvrdu o rezidentnosti u štampanom obliku, potpisanu, s pečatom.

PREPREKE

– I dalje postoje prepreke – ističe Marinko Ukropina. – Treba imati u vidu da digitalizacija predstavlja šansu, što znači da Srbija treba da iskoristi ovu priliku kako bi poboljšala svoju konkurentnost.

EKONOMIJA