ODOBRENA SREDSTVA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMETACIJE ZA REKONSTRUKCIJU GLAVNE ULICE U DESPOTOVCU!!!

11/05/2018

[views]

Opština Despotovac dobija 4,6 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije za izradu projektne dokumentacije za „Rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnih površina i komunalne infrastrukture na delu ulice Despota Stefana Lazarevića“.

trong>Odlukom o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog i lokalnog razvoja, Ministarstvo privrede Republike Srbije odobrilo opštini Despotovac sredstva za izradu projektne dokumentacije podnetnog projekta („Službeni glasnik RS“, br. 31/2018, objavljen 27.04.2018. godine).

Deo ulice, na kojem će se vršiti radovi, prostire se u dužini od približno 730 metara na površini od oko 12 500 metara kvadratnih, od parkinga ispred Doma kulture do raskrsnice na Hanskom mostu. U planu je uređenje saobraćajne površine sa obeleženim parking mestima, izrada obostranog trotoara za pešake prilagođenog kretanju osoba sa invaliditetom, zamena vodovodne mreže, kišne kanalizacije i kanalizacione mreže i premeštanje površinskog voda struje visokog i niskog napona, ptt instalacije, javne rasvete, kablovske televizije i dr. u podzemne mreže.


„Usled intenzivnog saobraćaja, koji je ponajviše usmeren ka glavnoj ulici, usled ukrštanja različitih putnih pravaca, kao i lokacije stambenih zgrada i preduzetničkih lokala duž nje, godinama se stanje samog kolovoza pogoršava i zahteva sve veća ulaganja prilikom održavanja. Kišna kanalizacija u delu ulice je u jako lošem stanju i zbog deformacija nije u stanju da primi dovoljne količine vode usled obilnijih padavina. Zbog dotrajalosti, česti su i kvarovi kanalizacione mreže u tom delu ulice. Pomenuti kvarovi su dovodili do raskopavanja i popravki betonskog sloja trotoara, te je i sam trotoar nezavidnog izleda. Izgled trotoara dodatno narušava i korenje drveća koje je načinilo uočljive štete. Pored svega toga, jedan od najvećih problema je neadekvatno parkiranje, zbog čega se saobraćaj dodatno otežava. Do takvog parkiranja dolazi usled nedostatka parking mesta izazvanog postojećim neadekvatnim rešenjem trotoara i kolovoza. Ovaj problem posebno dolazi do izražaja u letnjim mesecima kada Despotovac postaje glavni turistički centar Pomoravlja sa porastom broja posetilaca iz godine u godinu“, objašnjava pomoćnik predsednika Opštine Nikola Milošević potrebu za realizacijom projekta.

Naredni korak je raspisivanje javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

VESTI GRADA DESPOTOVAC