Dnevni red od osam tačaka, obeležio je 25. sednicu Opštinskog veća u Ćupriji !!!

  • Autor: O.Ć /MEDIA PS

24/02/2021

Ćuprija- Dnevni red od osam tačaka, makar formalno, obeležio je 25. sednicu Opštinskog veća koja je, kao i prethodne, održana uz pomoć Zum platforme. 


Dominantna tema ovog zasedanja jednog od dva izvršna organa opštine Ćuprija elaborirana je već na samom početku sednice i bila je posvećena budžetu opštine za ovu godinu.

Naime, većnici su jednoglasno utvrdili Predlog izmene i dopune Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu i uputili ga Skupštini na usvajanje. 

Prema rečima Jovice Antića, koji i predsedava Opštinskim većem, ove izmene posledica su činjenice da lokalna samouprava „iz republičkih izvora ima priliv transfernih sredstava koja treba da se raspodele u budžetu“. I sledeća tačka – Plan inspekcijskog nadzora građevinskih inspektora za 2021. godinu – dobio je jednoglasnu podršku većnika.


Nakon toga prihvaćen je Predlog o ispunjenosti uslova za isplatu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, stoji na sajtu opštine cuprija.rs.

Reč je o nešto više od pola miliona dinara za nabavku pčelinjih društava, a uslove je ispunilo 10 ćuprijskih pčelara. Ista komisija je predložila, a Opštinsko veće prihvatilo Predlog o ispunjenosti uslova za finansiranje kamate poljoprivrednih kredita. Uslove konkursa ispunilo je 19 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine.

Poslednje tri tačke dnevnog reda odnosile su se na izveštaj interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne zdravstvene, obrazovne i socijalne zaštite deci i odraslima, zahtev Muzeja „Horeum Margi-Ravno“ za usklađivanjem statuta i izveštaj Centra za socijalni rad za prethodnu godinu. Sve ove tačke takođe su jednoglasno podržali članovi Opštinskog veća.

VESTI GRADA ĆUPRIJA