Opština Topola raspisuje javni konkurs za raspodelu sredstava planiranih za investicije u sportu!!!

  • Autor: Dragana Marinković

13/03/2021

Komisija za raspodelu sredstava planiranih za investicije u sportu raspisuje javni konkurs za raspodelu sredstava planiranih za investicije u sportu u 2021. godini.Cilj javnog konkursa je unapređenje podrške lokalnim udruženjima i organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta.Opština Topola će finansirati ili sufinansirati investicije u oblasti sporta koje se odnose na unapređenje kapaciteta postojećih sportskih objekata od javnog interesa i poboljšanje uslova za obavljanje aktivnosti sportskih udruženja ili organizacija na području opštine kroz podršku programima ili projektima a odnose se na: izradu projektno-tehničke dokumentacije za investicije u sportu, izgradnju i rekonstrukciju sportskih i pratećih objekata i investicije u ugradnu opremu na sportskim terenima.Pravo prijave na javni konkurs imaju udruženja i organizacije sa sedištem na teritoriji opštine Topola i čiji se programi ili projekti realizuju na teritoriji opštine.Konkurs će biti otvoren od 15. 3. 2021. do 30. 3. 2021. godine do 15h.


Prijave na konkurs se šalju na adresu:Opština Topola-Komisija za raspodelu sredstava planiranih za investicije u sportu Bulevar Kralja Aleksandra I broj 9 ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola. O svim detaljima vezanim za javni konkurs za raspodelu sredstava planiranih za investicije u sportu možete se informisati na zvaničnom sajtu opštine Topola: www.topola.com

SPORT VESTI GRADA TOPOLA