U planu automatizacija dve protivgradne stanice na teritoriji opštine Topola do kraja godine!!!

Dodeljene nagrade na utakmici izmedju FK „Morava“ i FK „Javor“ !!!

  • Izvor: Opština Topola

13/03/2021

Topola-Strelci na protivgradnim stanicama, uz lekarske preglede, potpisali su ugovore sa radarskim centrom „Bukulja“.Strelci će opsluživati četiri protivgradne stanice na teritoriji opštine, a potpisaće i ugovore o delu sa Opštinom Topola. Na teritoriji Topole do sada je automatizovano devet od planiranih jedanaest stanica, sa kojima će se od gradonosnih oblaka braniti cela teritorija opštine.

 Automatizacija preostale dve stanice očekuje se u toku ove godine. Strelci će biti angažovani do potpune automatizacije svih protivgradnih stanica.


Projekat automatizacije protivgradnih stanica započeo je avgusta prošle godine.  Do sada je automatizovano 44 od planirane 104 stanice kojima upravlja radarski centar „Bukulja“.

VESTI GRADA TOPOLA