OPET poplave u Topoli !!!

  • Autor,video i foto: Dragoslav Spasić

07/07/2018

[views]

Topola- U toku noći obilne padavine su ponovo napravile velike štete jer su reke Kubršnica , Kamenica i Jasenica u gornjem toku izlile se iz korita i poplavile  veliki deo obradivih površina .

da je odnosila zemlju iz povrtnjaka i ostalih obradivih površina tako da su pored uništenih zasada oštećeni i putevi.

Oštećene su i dve kuće u predelu gornje Jasenice.
Na magistralnom putu od kružnog toka u Krćevcu pa u pravcu Beograda voda je iznela veliku količinu blata i u jutarnjim časovima tu je stradao motorciklista koji je proklizao i podleteo pod kamion.


Arhivski snimak od 18.6.2018

Vreme je da država u kordinaciju sa lokalnom upravom Topole počne sa uređenjem neuređenih rečnih korita koje nisu rađene jer ovo je redovna pojava pri i manjim padavinama a posebno korito Kubršnice se zaravnalo i pretvorilo u korito potoka i dolazi do redovniih poplava jer ima veliki sliv posebno kad su padavine u Aranđelovcu kao što se i desilo protekle noći.

VESTI GRADA TOPOLA