Švedski „Rimaster“ u Paraćinu, investicije i zapošljavanje!!!

  • Izvor: Opština Paraćin

10/07/2018

[views]

Paraćin-Švedska kompanija “Rimaster AB”, u saradnji sa GI grupom, sa kojom je sprovela istraživanja o svim mogućnostima i povoljnostima, pre donošenja odluke da investira u opštini Paraćin, odmah započinje proces zapošljavanja, za početnu fazu proizvodnje.

trong> Pošto se radi o električnim sistemima za specijalna vozila, velikog miksa asortimana, manjeg kapaciteta specifične proizvodnje, u okviru takozvane ulazne faze, prema rečima investitora, planirano je zapošljavanje od 50 do 75 radnika, za koje će organizovati obuku u Švedskoj.

Fazom 1, koja podrazumeva širenje kapaciteta, najverovatnije u objektu budućeg industrijskog parka u „Zoni Zmič“, koji opština Paraćin, namerava da izgradi, predviđeno je zapošljavanje oko 300 radnika, u narednom trogodišnjem periodu. U okviru dugoročnijih planova, kompletiranja proizvodnog procesa u celini u Paraćinu, namera kompanije je otvaranje ukupno od 700 do 1000 radnih mesta.

VESTI GRADA PARAĆIN