Uručene boračke legitimacije borcima sa teritorije opštine Despotovac

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Despotovac- U petak 2.februara je Sanja Lakić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u Maloj sali Opštinske uprave Despotovac, uručila boračke legitimacije borcima sa teritorije opštine Despotovac.

Foto: O.Despotovac

Tom prilikom Sanja lakić razgovarala sa borcima i istakla da se Ministarstvo trudi da olakša procedure i pruži podršku u ostvarivanju prava koja pripadaju boračkoj populaciji.

Broj registrovanih boraca u kratkom periodu gotovo udvostručen, ali i da je neophodno da boračka udruženja aktivno učestvuju u rešavanju problema sa kojima se učesnici ratova suočavaju. navela je Lakić..

Dodeli legitimacija prisustvovali su i zamenik predsednika opštine Nemanja Radovanović, kao i šef kabineta Goran Milojković.

Sanja Lakić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posetu Opštini Despotovac iskoristila je da se susretne i razgovara o boračkim pitanjima sa predsednikom opštine dr Zlatkom Marjanovićem.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA DESPOTOVAC