ODRŽAVANjE NAUČNOG SKUPA POVODOM 170 GODINA SENjSKOG RUDNIKA

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

U utorak 11. jula 2023. godine, sa početkom u 12 časova, u Muzeju ugljarstva u Senjskom Rudniku, održaće se naučni skup povodom 170 godina od osnivanja Senjskog Rudnika.

Pored domaćina, na skupu će izlagati brojni profesori sa Niškog univeziteta, kao i istoričari Kruševca, Vranja, Jagodine i Zaječara. Bitno je napomenuti da tema skupa je „Uloga rudarstva u industrijalizaciji i modernizaciji Srbije u 19. i 20. veku“.

Program naučnog skupa:
Svečano otvaranje naučnog skupa (12:00 č.) – Muzej ugljarstva u Senjskom Rudniku
Pozdravne reči na otvaranju:
Saša Spasić, direktor JPPEU Resavica
Nenad Lukić, direktor RMU „Rembas“ Resavica
Nenad Anžel, rukovodilac Muzeja ugljarstva Senjski Rudnik
Plenarno izlaganje:
Prof. dr Dejan Antić, Filozofski fakultet u Nišu


RAZVOJ UGLjARSTVA U SRBIJI U XIX I POČETKOM XX VEKA
Radni deo skupa (12.30 č.)
(Predsedništvo: Nenad Anžel, rukovodilac Muzeja ugljarstva i dr Ivan Ristić )
Dr Ljubiša Vasiljević, arheolog, Narodni muzej Kruševac


RUDARENjE I EKSPLOATACIJA LEKOVITIH IZVORA U SRBIJI POSMATRANI KROZ PRIZMU ARHEOLOŠKIH NALAZA (12:40 č.)
Dr Vesna Vučković, arheolog, Zavičajni muzej „Paraćin“
PEĆINSKA STANIŠTA PODRUČIJA JUŽNOG KUČAJA (12:50 č. )
Marko Pekić, istoričar, Zavičajni muzej Paraćin
Dr Vesna Vučković, arheolog, Zavičajni muzej Paraćin
Dušan Kaličanin, arheolog, Univerzitet u Pizi, Italija


ISTORIJSKO ETNOGRAFSKO ISTRAŽIVANjE GRADITELjSTVA NA PODRUČJU PARAĆINA I OKOLNIH SELA (13:00 č.)
Bojan Panić, doktorand, Filozofski fakultet Niš


POSETA BARONA HERDERA KRUŠEVAČKOM OKRUGU 1835. GODINE (13:10 č.)
Ninoslav Stanojlović, istoričar, Jagodina


DOPRINOS NIKOLE B. JOCIĆA (1864-1928) RAZVOJU RUDARSTVA U RESAVI (13:20 č.)
Jelica Ilić, istoričar, Narodni muzej Zaječar


IZGRADNjA „BELGIJSKE“ PRUGE ZA POTREBE RUDNIKA VRŠKA ČUKA KOD ZAJEČARA
(Ketering) 13:30 – 14:00 č.
Radni deo skupa (14.00 č.)
(Predsedništvo: dr Ljubiša Vasiljević, dr Vesna Vučković)
Nebojša Ozimić, istoričar, Narodni muzej Niš


UTICAJ ŽELEZNICE NA EKONOMSKI RAZVOJ NOVOOSLOBOĐENIH KRAJEVA U PERIODU 1878-1900. (14:10 č.)
Milutin Miltojević, istoričar, Istorijski arhiv Niš


BEZIMENO DRUŠTVO ZA EKSPLOATACIJU ALEKSINAČKIH RUDNIKA U ALEKSINCU (1903-1949) (14:20 č.)
Nikola Arsić, istoričar, Istorijski arhiv Niš


RUDNIK MRKOG UGLjA JELAŠNICA – ŠTA TOČUVA NIŠKI ARHIV? (14:30 č.)
Dr Ivan Ristić, istoričar, Kruševac


FRAGMENTI IZ ISTORIJE RUDARSTVA I RUDARSKOG ŽIVOTA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA (14:40 č.) Aleksandar Miljković, doktorand, Filozofski fakultet Niš
„STRANI PODANICI“ U RUDNIKU LECE OD 1931. GODINE DO POČETKA DRUGOG SVETSKOG RATA (14:50 č.)
Duško Grbović, istoričar, Zavičajni muzej Jagodina


TEKSTOVI O SENjSKOM RUDNIKU U LISTU “MORAVSKI GLASNIK“(1930-1940).
(Kafe pauza) 15:00 – 15:30 č.
Radni deo skupa (15.30 č.)
(Predsedništvo: Bojan Panić, Aleksandar Miljković)
Nenad Anžel, doktorand, rukovodilac Muzeja ugljarstva Senjski rudnik


RESAVSKO-MORAVSKI UGLjENI BASEN U DRUGOJ POLOVINI 20. VEKA (1945-1990) (15:40 č.)
Prof. dr Mirko Ivković, Resavica
Boban Branković, JPPEU Resavica
Vladimir Todorović, JPPEU Resavica


INDUSTRIJA UGLjA U REPUBLICI SRBIJI U NAREDNIM DECENIJAMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PODZEMNE RUDNIKE (15:50 č.)
Aleksandar Racić, Istorijski arhiv Jagodina
Dragoslav Dedić, istoričar, Istorijski arhiv Jagodina


RUDARSKO INDUSTRIJSKA ŠKOLA U SISEVCU – SENjSKI RUDNIK (1945‒1953) (16:00 č.)
Jelena Vukčević, istoričar, Muzejska zbirka Narodni univerzitet Trstenik


PRIMENA PROIZVODA IHP „PRVA PETOLETKA“ U RUDARSTVU (16:10 č.)
Prof. dr Tatjana Vulić, Filozofski fakultet u Nišu
Prof. dr Marija Vujović, Filozofski fakultet u Nišu


FILM „PETRIJIN VENAC“ KAO DOKUMENT VREMENA SENjSKOG RUDNIKA (16:20 č.)
Saša Stamenković, direktor Istorijskog arhiva Vranje


TUFOVI VRANjSKE KOTLINE U FONDU RUDARSKOG PREDUZEĆA GROT ISTORIJSKOG ARHIVA VRANjE
Diskusija 16:30 – 17:00 č.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA DESPOTOVAC