Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa – projekat „Direktno učešće građana“

Na osnovu Plana aktivnosti za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2022-2025. godina i Odluke o uključivanju građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija, predsednik opštine Ćprija, dana 12.6.2023. godine, raspisuje

Foto: in4youth

Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa – Projekat „Direktno učešće građana“

Opština Ćuprija sufinansiraće u 2023. godinu projekte od javnog interesa kroz sprovođenje projekta „Direktno učešće građana “ koji omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica (manjih zahteva na uređenju javnih površina) u saradnji sa opštinom Ćuprija.

Konkurs sprovodi Komisija za dodelu sredstava koju imenuje predsednik opštine.
Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje-deo ulice, ulicu, blok zgrada, stambene zajednice ili mesnu zajednicu kao najšire područje.

Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.

Konkurs je produžen i traje do 12.07.2023.godine

Javni poziv i obrasce možete preuzeti na sajtu opštine Ćuprija.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA VESTI GRADA ĆUPRIJA