Opština Ćuprija je objavila Javni poziv za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju !!!

09/03/2020

Opština Ćuprija je objavila Javni poziv za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju.

Ovo pravo mogu da ostvare svi oni koji imaju prebivalište ili boravište (za izbegla i interno raseljena lica) na teritoriji opštine Ćuprija najmanje tri godine pre podnošenja zahteva.


Foto: pixabay

Pravo učešća na Javnom pozivu mogu da ostvare bračni/vanbračni parovi za usluge koje pružaju ovlašćene zdravstvene ustanove, i to za jedan pokušaj vantelesne oplodnje u toku jedne budžetske godine.
Osnovni kriterijumi za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju su:


– da bračni/vanbračni parovi imaju državljansto Republike Srbije;
– da bračni/vanbračni parovi imaju prijavljeno prebivalište, a za izbegla i interno raseljena lica boravište na teritoriji opštine Ćuprija najmanje tri godine pre podnošenja zahteava;
– da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 48 godina života;
– da bračni/vanbračni parovi ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;
– da je i pored odgovarajućeg lečenja konstatovana neplodnost i to kako kod žena koje nisu rađale (primarni sterilitet), tako i kod žena koje su rađale, ali nemaju živo dete ili imaju jedno dete, a nemaju uslova da prirodnim putem dobiju drugo dete (sekundarni sterilitet);
– da je po izveštaju zdravstvene ustanove žena uključena u postupak vantelesne oplodnje u prethodna tri pokušaja na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili da par ne ispunjava uslove za uključivanje u program zbog broja pokušaja vantelesne oplodnje ili godine starosti ženskog partnera.

O uslovima za ostvarivanje prava na naknadu za vantelesnu oplodnju možete saznate na sajtu opštine Ćuprija ili klikom OVDE.

VESTI GRADA ĆUPRIJA