Uređenje prostora ispred Doma u Raševici !!!

  • Izvor: O.Paraćin

09/03/2020

Paraćin-Rasevica- Na jednom od aktuelnih gradilišta u paraćinskoj opštini, gde se izvode radovi na uređivanju javnih površina, ispred Doma kulture u Raševici, uređuje se prostor, na kome će biti izgrađeno i novo dečije igralište sa gumenom podlogom.


Na igralištu će biti postavljene nove sprave, dečiji i parkovski mobilijar, a gumena podloga, postavlja se na svim igralištima u gradu i seoskim mesnim zajednicama, kako bi se povećala bezbednost najmlađih, kaže predsednik opštine Paraćin, Saša Paunović.
VESTI GRADA PARAĆIN