Održana 29. sednica Opštinskog veća-U Ćupriji zeleno svetlo predlogu Odluke o osnivanju Saveta za mlade !!!

  • MEDIA PS /cuprija.rs

11/04/2021

Ćuprija- Osnivanje Saveta za mlade, kao savetodavnog tela Opštinskog veća, uslovila je potreba da se mladi intezivnije uključe u aktivnosti lokalne samouprave. 


To se pre svega odnosi na one oblasti, poput obrazovanja i zapošljavanja za koje su mladi neposredno zainteresovani, ali i za sva druga dešavanja u kulturi, ekologiji, zdravstvu. Savet za mlade imaće 11 članova, imenovaće ih predsednik opštine na period od četiri godine, stoji na sajtu opštine-cuprija.rs

Ali, kao prva tačka dnevnog reda sednice opštinske vlade održane ovaj put u redovnim okolnostima, u sali za sednice, bila je posvećena izradi plana detaljne regulacije u selu Mijatovac. Naime, kao stoji na opstinskom sajtu, predloženom odlukom se predviđa da se deo poljoprivrednog zemljišta, po završetku urbanističkog plana, pretvori u građevinsko zemljište.
Ukupna površina zemljišta koje će biti predmet prenamene je 4,5 hektara, a na njemu će moći da se grade proizvodni i uslužni objekti.


Takodje, komisija za planove Skupštine opštine Ćuprija dala je pozitivno mišljenje na izmene i dopune Plana detaljne regulacije Industrijskog parka „Dobričevo“, a opštinsko veće potvrdilo je pozitivnu ocenu i prosledilo ga skupštini na usvajanje.

Time su stvoreni svi uslovi da najvažniji infrastrukturni projekat u opštini postane i jedno od najvećih gradilišta u ovom delu Srbije, a da u Ćupriji, u skladu sa „Strategijom održivog razvoja do 2025. godine“, više od polovine zaposlenih bude angažovano u industriji.

Javnim konkursom je udruženjima ove godine za sufinansiranje projekata predviđeno milion dinara. Pravo na učešće u konkursu imaju udruženja osnovana i čiji se programi realizuju na teritoriji opštine, ali i ona koja to nisu ako njihovi projekti predstavljaju javni interes od značaja za opštinu. Za sve je zajedničko da moraju biti isključivo neprofitne organizacije.

VESTI GRADA ĆUPRIJA