80 godina Rotarija u Pomoravlju!!!

 

80 godina Rotarija u Pomoravlju!!!

10/11/2017

Između mita i stvarnosti najlakše se opredeljuju oni ljudi koji imaju dovoljno saznanja. O Rotari pokretu u svetu i u Srbiji danas postoji zaista mnogo informacija koje su lako dostupne na internetu. Za neuke je možda malo teže da se snađu u pretragama kada je u pitanju Rotariji u Pomoravlju, konkretno u Ćupriji, Jagodini i u Paraćinu. Pošto je ova 2017. godina na neki način jubilarna godina, jer je zvanično prvi klub u Pomoravlju osnovan 1937. godine, odlučio sam se da objavim niz dokumenata iz tog perioda.

jpre nekoliko uopštenih informacija o Rotariju iz Vikipedije, slobodne enciklopedije (citat):
Rotarije međunarodna organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom sveta, u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenje dobre volje i mira u svetu.
Začetnik Rotari ideje Paul Haris, humanista iz Čikaga, organizovao je i osnovao prvi Rotari klub februara1905. godine. Paul Haris je 1910. godine postao prvi predsednik svetske organizacije Rotari Internacional.
Rotari je danas jedna od najuglednijih organizacija u svetu. Danas u svetu ima više od 29.000 Rotari klubova u 140 zemalja.
U Kraljevini Jugoslaviji je sve krenulo davne 1928. godine kada je osnovan Rotari klub BEOGRAD. Odluka o osnivanju kluba je doneta 15. oktobra 1928. godine sa idejom da se među članovima uspostavi iskreno prijateljstvo i da oni budu od koristi jedni drugima i društvu uopšte. Klub je prestao da radi krajem marta 1941. godine, neposredno uoči napada Nemačke na Jugoslaviju. Proces reosnivanja ovog kluba je započet 1989. godine, a zvanično postojanje kluba je vezano za 8. maj 1992. godine.

Ključna godina za širenje Rotari klubova u Kraljevini Jugoslaviji je 1931. Tada je postojećih 13 klubova sa 319 članova osnovalo svoj Distrikt 77. Klubovi su se nalazili u Beogradu, Zagrebu, Osijeku, Novom Sadu, Subotici, Sušaku, Mariboru, Varaždinu, Ljubljani, Sarajevu, Splitu, Pančevu i Skoplju.

[crellyslider alias=“suncica“]

Odmah treba napomenuti da je 1928. godine, iste godine kada je osnovan prvi klub u Jugoslaviji, postojao pokušaj formiranja kluba u Ćupriji. Postupak je pokrenuo Dobrivoje Branković, predsednik Okružnog suda. Međutim, premeštanjem sudije u Ohrid, ideja o osnivanju kluba je prolongirana.

Sredinom 1936. godine industrijalac Slavko Teokarović, vlasnik fabrike štofova u Paraćinu, zajedno sa agronomom Josipom Pejhom iz Ćuprije, okupio je grupu uglednih ljudi iz Ćuprije, Paraćina i Jagodine koji su bili zainteresovani za Rotari.

Međunarodni Rotari pravilnik je dozvoljavao da se u jednom gradu formira samo jedan klub i to sa imenom tog grada, ali nije bilo predviđeno da tri grada osnuju zajednički klub. I onda je nastao problem kako da se klub zove. Logično bi bilo ime kluba „MORAVA“, jer reka povezuje sva tri grada. I tako je 17. aprila 1937. godine proglašeno osnivanje Rotari kluba MORAVA.

Na inaguracionom sastanku je bilo prisutno svih 20 članova kluba, a gosti su bili guverner distrikta Vladimir Belajčić i predstavnici klubova iz Beograda, Novog Sada, Niša i Leskovca.
Čarter proslava je održana 4. septembra 1937. godine u Jagodini, u hotelu „Palas“ uz prisustvo 73 Rotarijanca. Prvi predsednik kluba je bio Slavko Teokarović. Klub je uspešno radio sve do aprila 1941. godine.

U Pomoravlju su 2003. godine reosnovana dva kluba, jedan za područje Jagodine, a drugi za područje Ćuprije, Paraćina, Despotovca i Svilajnca.

U muzeju u Ćupriji je početkom jula 2015. godine Rotari klub „Ćuprija – Morava“ izložio niz dokumenata, fotografija i predmeta koji su se odnosili na rad kluba od 1937. godine.

Autor Dušan Stamenković

NAJNOVIJE VESTI

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

VESTI GRADA ĆUPRIJA