Održana Skupština KK „Borac“ u Čačku!!!

 

  • Izvor: Ljubica Sokić

11/12/2017

ČAČAK – U prostorijama KK Borac, sa početkom od 18 časova održana je Skupština istoimenog kluba. Poslednja Skupština održana je 2011. godine, od koje su se promenile mnoge stvari u klubu.Skupštinu je otvorio advokat M. Bojić, koji je na samom početku odao priznanje bivšem gradonačelniku Čačka V. Stanojeviću, koji je godinama pomagao klub.
on što je utvrđeno da postoji kvorum, Skupština je mogla da počne. Pre početka razmatranja osam tačaka, koliko je bilo u planu, izabrano je radno predstavništvo, u koje su pored M. Bojića ušli i P. Pantović, M. Ivanović, dr Z. Antonović, a po izboru za predsednika Skupštine kluba i M. Drobnjak. Na razmatranju je bilo osam tačaka dnevnog reda, i to sledeće:U prvoj tački dnevnog reda verifikovani su mandati članova Skupštine.Drugom je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine kluba, održane 2011. godine.Treća tačka bila je rezervisana za izbor predsednika i potpredsednika Skupštine KK Borac. Za predsednika je izabran proslavljeni igrač čačanske ekipe, Mirko Drobnjak, a za potpredsednika dugogodišnji lekar kluba dr Zoran Antonović.

Četvrtom tačkom bio je izabran predsednik upravnog odbora kluba, Predrag Pantović, koji je u prethodne dve godine bio potpredsednik. Pantović je, nakon kraćeg govora, dao predlog članova upravnog odbora, koji je kasnije i usvojen. Članovi su sledeći: pored Pantovića, tu su još M. Ćosović, A. Petronijević, M. Luković, Z. Grujičić, M. Petrović, V. Kostić, M. Vukosavljević, D. Joksić, M. Bojić, I. Milosavljević.U petoj tački usaglašena su normativna akta o novom Zakonu o sportu. Advokat I. Milosavljević održao je kraći govor na ovu temu.Šesta tačka odnosila se na rad kluba u periodu između dve Skupštine, tj. u godinama između 2011. i 2017. Duži govor na ovu temu održao je dr Z. Antonović.Tokom sedme tačke advokat M. Bojić je iskoristio priliku da se zahvali bivšim i sadašnjim sponzorima, gradu Čačku, sadašnjem direktoru M. Ivanoviću, itd. Takođe, osvrnuo se na sve što je učinjeno u prethodnom periodu, ali i na planove za budućnost.Osma i poslednja tačka bila je rezervisana za diskusiju i tačku razno.

NAJNOVIJE VESTI

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

SPORT